Formulář pro odstoupení od smlouvy

Vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat spolu se zbožím na adresu: IDsperky.cz, Ivan Janči, Fantova 690/29, Brno 61400 nebo na níže uvedenou e-mailovou adresu. 

 

Adresát
Internetový obchod:             www.idsperky.cz

Společnost:                          Ivan Janči

Se sídlem:                            Medlánecká 8, Brno 62100

IČ/DIČ:                                 47947080/CZ7001143809

E-mailová adresa:                info@idsperky.cz

Telefonní číslo:                     603433765

 

 

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží(*)/o poskytnutí těchto služeb(*):

 

  • Datum objednání(*)/datum obdržení(*)
  • Číslo objednávky:
  • Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem (*)
    a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu)(*)
  • Jméno a příjmení spotřebitele:
  • Adresa spotřebitele:
  • Email:
  • Telefon:

 

 

V (zde vyplňte místo), Dne(zde doplňte datum)

 

                                      (podpis)
______________________________________

              Jméno a příjmení spotřebitele

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.